Інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або

Обов'язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому

Органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, -

Карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних

Мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох

Років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

Права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на

Строк до трьох років.

Незаконне розголошення у будь-якому вигляді інформації,

Яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з

Питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала

Відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, -

Карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних

Мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох

Років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

Права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на

Строк до трьох років.

( Кодекс доповнено статтею 209-1 згідно із Законом N 430-IV

( 430-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 11.06.2003 )

Стаття 210. Порушення законодавства про бюджетну систему

України

Використання службовою особою бюджетних коштів усупереч їх

Цільовому призначенню або в обсягах, що перевищують затверджені

Межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного

Скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків

Бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним

Законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у

Великих розмірах, -

Караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних

Мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до

Двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, зПозбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

Діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в

Особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою

Змовою групою осіб, -

Караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років

Або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з

Позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною

Діяльністю на строк до трьох років.

П р и м і т к а. 1. До бюджетних коштів належать кошти, що

Включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх

Формування.

Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей

Цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів

Перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


0384221874941457.html
0384270270319131.html
    PR.RU™