Показники лабораторного контролю за станом стічних вод лікувально-профілактичних закладів

Показники Значення
Залишковий вміст шкідливих речовин 100 мг/л - двоярусний відстійник, 15 мг/л - септик, аеротенк, біофільтр
БПК20 10-20 мг/л — аеротенк, біофільтр, 3-6 мг/л — ЦОК, АРТ, БИО, КУ
Розчинений кисень 2 мг/л - аеротенк, біофільтр, 4 мг/л - ЦОК, АРТ, БИО, КУ
Колі-титр Колі-індекс 1000 — інфекційні лікарні та відділення 1 — інфекційні лікарні та відділення
Кількість мікобактерій туберкульозу О - протитуберкульозна лікарня
Залишковий хлор 1,5 мг/л — біологічно очищені та знезаражені стічні води соматичних та інфекційних лікарень 3,0 мг/л — освітлені та знезаражені стічні води інфекційних лікарень 3,0-5,0 мг/л біологічно очищені та знезаражені стічні води протитуберкульозних лікарень

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Дайте санітарну оцінку грунту за результатами лабораторного аналізу:

Вміст азоту гумусу — 18 мг Вміст органічного азоту — 20 мг
Мікробне число — 6800 бактерій у 1 г грунту Колі-титр — 1,9 г
Титр анаеробів — 1,0 г Число яєць аскарид — 0 у 1 кг грунту
Число личинок мух — 0 на 0,25 м2 грунту Ступінь радіаційного забруднення — природний фон
Шкідливі хімічні речовини — не перевищує ГДК Вміст канцерогенних речовин — 4 мг/кг бензопірена
Титр термофілів — 0,07 г

Задача 2

Дайте санітарну оцінку грунту за результатами лабораторного аналізу:

Вміст азоту гумусу — 17 мг Вміст органічного азоту — 21 мг
Мікробне число — 42000 бактерій у 1 г грунту Колі-титр — 0,04 г
Титр анаеробів — 0,06 г Число яєць аскарид — 3 у 1 кг грунту
Число личинок мух — 4 на 0,25 м2 грунту Ступінь радіаційного забруднення — природний фон
Шкідливі хімічні речовини — перевищує ГДК у 7 разів Вміст канцерогенних речовин — 8 мг/кг бензопірена
Титр термофілів — 0,0009 г

0385609613878750.html
0385702306452929.html
    PR.RU™