Вибір теми правового розділу

Тема правового розділу дипломної роботи обирається студентом після затвердження теми дипломної роботи та консультації з викладачем кафедри правознавства, призначеного консультантом. Тема правового розділу повинна бути органічно пов’язана з темою дипломного дослідження. Студентам пропонується орієнтовна тематика правового розділу з тих галузей права, які є найбільш спорідненими для майбутньої спеціальності фахівця: аграрного права, господарського та трудового права. Тематика правового розділу, що пропонується кафедрою є орієнтовною, а тому студент може запропонувати і свою власну тему, яка являє для нього інтерес, або над якою він вже раніше працював, або працює в даний час. При обранні теми студенту необхідно враховувати актуальність теми та ступінь її розробки в юридичній літературі.

Запропоновані в методичних рекомендаціях плани до тем правового розділу диплому також є орієнтовними і можуть бути скориговані студентом залежно від вивчених та зібраних матеріалів практики та опрацьованих літературних джерел, що входять у зміст теми.


0387140136947842.html
0387231509069736.html
    PR.RU™