Література

Аблятіпова Н. А. Проблеми сурогатного материнства в Україні / Н.А. Аблятіпова // Кримський юридичний вісник – 2010. - №1(8). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://archive. nbuv.gov.ua /portal /Soc_Gum/Kyuv/2010_1_2/40.pdf

Верес І.Я. Договір про сурогатне материнство / І. Верес // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 20. Частина 2. Том 1. – С. 163-165

Ієвіня О. Окремі питання правового регулювання застосування репродуктивних технологій: сурогатне материнство / Ольга Ієвіня // Нотаріат для Вас, травень, 2013. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - http://www.palata.notariat.org.ua/journal

Коломієць А.С. Розвиток правового регулювання відносин сурогатного материнства в іноземнгих державах / А.С. Коломієць // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. - №2. – С. 130-132.

Коломієць А.С. Цивільно-правовоі відносини з сурогатного материнства / А.С. Коломієць // Правовий вісник Української акадеії банківської справи. – 2012. – №2 (7). – С.74-76.

Коломієць А.С. Юридична характеристика цивільно-правового договору сурогатного материнства / А.С. Коломієць // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Том 1028. Серія «Право». – Вип.11. – 2012. - С. 204-207.

Коренга Ю.В. Аналіз основних понять сурогатного материнства / Ю.В. Коренга // Часопис Академії адвокатури України. Електронне фахове видання. - 2012. - №2 (15). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу. - rchive.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/Коренга Ю. В. Відповідальність за договором сурогатного материнства / Ю.В. Коренга // Бюлетень Міністрества юстиції України. – 2013. - №5. – С. 53-58. Коренга Ю.В. Договір сурогатного материнства / Ю.В. Коренга // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - №5. – С. 133-137.

Майданик Р. Договір про сурогатне материнство за українським правом: питання теорії та практики / Р. Майданик // Право України. – 2012. - №9. – С. 215 – 225.

Рубець І. Визначення походження дитини від колишнього подружжя / І. Рубець // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –№11. – С. 44-49.Рубець І. Застосування допоміжних репродуктивних технологій: суб’єктний склад і його законодавчі обмеження / І. Рубець // Підприємництво, господарство і право. – 2011. –№ 8. – С. 78-83.

Рубець І.В. Презумпція батьківства та можливості її спростування за сімейним законодавством України / І. Рубець // Юридична наука. – 2011. - №6. – С. 53-57.

Рубець І. Проблеми правового регулювання посмертних репродуктивних програм / І. Рубець // Вісник Львівського національного університету. –Серія юридична. - Випуск 54. - 2011. - С. 245-253.

Таланов Ю.Ю. Актуальні проблеми сурогатного материнства в законодавстві України / Ю.Ю. Таланов // Вісник Харківського національного університету внуртішніх справ. – 2012. - №1 (56) - С. 360-368.

Фесенко С.І. Обмеження права і свободи особи на фізичну (тілесну) недоторканність при проведенні експертизи у судових справах з визначення спірного батьківства (материнства), підміни дітей / С.І. Фесенко // Вісник академії адвокатури України. – 2012. - №3. – С. 101-107.

План практичного заняття № 7

Особисті немайнові правовідносини батьків, дітей, інших членів сім"ї та родичів

1. Особисті немайнові права та обов"язки батьків щодо дитини

2. Права дитини в Україні

3. Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав

4. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім"ї та родичів

Контрольні питання:

1. Якими правами та обов’язками законодавець наділив неповнолітніх батьків?

2. Які обовязки дітей за сімейним законодавством?

3. Як вирішуються спори між батьками щодо виховання дітей?

4. Які особи мають право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав?

5. Які правові наслідки позбавлення батьківських прав та порядок поновлення батьківських прав?

6. Назвіть підстави відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

7. Які права мають мачуха, вітчим відносно своїх пасинка, падчерки?

Завдання:

1. Проаналізуйте дані органів РАЦС про найпоширеніші та рідкісні імена, які присвоюються дітям. Чим повинні керуватись батьки при визначенні імені дитини?

2. Проаналізуйте декілька справ про позбавлення батьківських прав (за особами, які звертаються з позовом, підставами позбавлення батьківських прав і т.п.)

Тести:

1. У разі розірвання шлюбу, той з батьків, хто проживатиме окремо від дитини:

А. Зберігає усі немайнові права та обов'язки щодо дитини

Б. Втрачає усі немайнові права та звільняється від немайнових обов'язків щодо дитини

В. Позбавляється батьківських прав

Г. Втрачає деякі немайнові права та звільняється від частини немайнових обов'язків щодо дитини, відповідно до Сімейного кодексу

2. Батьки мають право залишити дитину в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я:

А. Без обмежень на підставі подання відповідної заяви про відмову від дитини

Б. Якщо дитина має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також у зв'язку з тяжким матеріальним становищем

В. Якщо дитина має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також у випадку, коли вона народжена одинокою матір'ю

Г. Якщо дитина має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення

Д. Якщо вони неповнолітні

Е. В жодному випадку

3. Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я, забрати дитину мають право її:

А. ЇЇ дід, баба, інші родичі

Б. ЇЇ дід, баба, інші родичі з дозволу органу опіки та піклування

В. ЇЇ дід, баба, інші родичі за рішенням суду

Г. ЇЇ дід, баба, інші родичі за згодою адміністрації пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я

4. Батьки зобовязані зареєструвати народження дитини в державному органі РАЦСу:

А. Невідкладно, але не пізніше 1 тижня від дня народження дитини

Б. Невідкладно, але не пізніше 30 робочих днів від дня народження дитини

В. Невідкладно, але не пізніше 1 місяця від дня народження дитини

Г. Невідкладно, але не пізніше 2 місяців від дня народження дитини

Д. Невідкладно, але не пізніше 3 місяців від дня народження дитини

5. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини, реєстрація провадиться (відмітити зайве):

А. За рішенням суду

Б. За заявою родичів

В. За заявою інших осіб

Г.За заявою уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася або на цей час перебуває дитина


0391995294856325.html
0392064543899724.html
    PR.RU™