СКЛАД ЗМІСТУ ТА ОБСЯГ ПРОЕКТУ.  

СКЛАД ЗМІСТУ ТА ОБСЯГ ПРОЕКТУ.

Курсовий проект складається із двох частин:

- розрахункової (пояснювальна записка);

- графічної частини.

По узгодженню з керівником проекту замість графічної частини дозволяється виконувати макети вузлів внутрішніх санітарно – технічних систем.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ виконується на 1 –1,5 аркушах папера для креслення формату А-1 (594х841) та містить:

- план типового поверху з нанесенням опалювальних приладів і стояків;

- план підвалу або технічного поверху з розведенням мереж, що опалюють;

- аксонометричні схеми мереж опалення;

- вузол вводу;

- вузли (по завданню керівника проекту)

Графічна частина проекту виконується в масштабі 1:100, вузли в масштабі 1:50.

РОЗРАХУНКОВО – ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА виконується на аркушах паперу формату А4 (210х297) та складається з таких розділів:

Введення

1. Загальна частина.

1.1 Вихідні дані.

1.2 Характеристика об’єкту, що проектується.

1.3 Техніко-економічне обґрунтування прийнятої системи опалення та опалювальних приладів.

2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.

2.1. Теплотехнічний розрахунок конструкцій, що обгороджують.

2.1.1. Розрахунок зовнішньої стіни.

2.1.2. Підбір коефіцієнтів термічного опіру перекриттів.

2.1.3. Підбір коефіцієнтів термічного опіру вікон і дверей.

2.2. Розрахунок тепловтрат.

2.3. Гідравлічний розрахунок трубопроводів.

2.4. Розрахунок опалювальних приладів.

2.5. Підбір устаткування.

3. Перелік літератури.


0703677704328970.html
0703740033114595.html
    PR.RU™